TrueMove H แนะนำวิธีการดูแลรักษาโทรศัพท์เคลื่อนที่และชาร์ทแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี

สำหรับผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟน ปัญหาต้นๆ ที่พบส่วนใหญ่คือเรื่องของแบตเตอรี่ ทรูมูฟ เอช จึงได้มาแนะนำวิธีการดูแลรักษาโทรศัพท์เคลื่อนที่และชาร์ทแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนให้ยาวนานขึ้น

• ทดสอบโดยนำแบตเตอรี่มาหมุนกับพื้น สังเกตว่าหมุนได้หรือไม่ เพราะแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพจะไม่สามารถหมุนได้

ข้อควรระวังเพื่อรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่

• ไม่ควรนำแบตเตอรี่เข้าใกล้ความร้อน หรือไฟ หลีกเลี่ยงการจัดเก็บที่ได้รับแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิที่สูงสุดไม่ควรเกิน 60 ํC (140 ํF)

• ควรชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี

• เพื่อป้องกันแถบแม่เหล็กเสื่อมสภาพ กรุณาจัดเก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ห่างจากอุปกรณ์แม่เหล็ก เช่น แผ่นดิสก์ เครดิตการ์ด ฯลฯ

• ไม่ควรใช้งานจนแบตเตอรี่หมด (แบตเตอรี่เหลือ 0%) โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เสียเร็วขึ้น

• เวลาชาร์จแบตเตอรี่ ควรเสียบสายชาร์จกับปลั๊กไฟก่อน แล้วจึงนำหัวชาร์จมาเสียบกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อป้องกันปัญหาไฟกระชาก

• ควรใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรืออุปกรณ์ที่เป็นของแท้เท่านั้น

• ควรใช้ปลั๊กสามตาแบบสายยาวต่อเป็นเต้าเสียบให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีความปลอดภัยสูงกว่าการเสียบ โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าเต้าเสียบโดยตรง และเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

• หลีกเลี่ยงการทำแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์เคลี่อนที่ตกกระแทก เพราะอาจทำให้สารเคมีในแบตเตอรี่รั่วไหลหรือขั้วแบตเตอรี่อาจจะหลุดออกจากกันได้

• ถ้าหากไม่ได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลานาน และแบตเตอรี่สามารถถอดออกมาได้ ควรถอดแบตเตอรี่เก็บไว้ในขณะที่มีประจุประมาณ 40% และควรเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีความชื้น

สำหรับ True SMART 4.0" และ TRUE SMART 5” Slim จะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะ แบตเตอรี่* ให้ใหม่ และในส่วนของ TRUE SMART TAB 7” Quad core จะเป็นการเปลี่ยน เครื่อง* ให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

• ทำการ Backup ข้อมูลของเครื่อง ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ***คำเตือน: สำรองข้อมูลก่อนทุกครั้งก่อนนำเครื่องไปรับบริการ หรือเคลมกับศูนย์บริการ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

• ถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นในการส่งตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบออก เช่น นำ SIM Card, หน่วยความจำ, อุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น

• กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตัวเอง ให้นำสำเนาบัตรประชาชนพร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง และใบมอบอำนาจจากเจ้าของเครื่องมาด้วย* เนื่องจาก True SMART Tab 7" Quadcore ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ จึงต้องทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ทั้งเครื่อง

Write a Comment