การตลาด - เส้นทางอาชีพที่ (TH)

เนื่องจากบริการของ Apple เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทีมนี้จึงเติบโตไปพร้อมๆ กัน เพื่อค้นหาแนวทางใหม่ๆ มาเข้าร่วมทีมและช่วยจัดการการตลาดด้านวงจรการเป็นลูกค้าสำหรับแพลตฟอร์มสื่อบันเทิงแบบสมัครสมาชิกทั้งหมดของเรา รวมถึงบริการต่างๆ ที่เรามี เช่น Apple Pay และ iCloud เพราะที่ Apple นั้น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กันเพื่อสร้างเรื่องราวที่คุณจะช่วยนำไปบอกเล่ากับคนทั่วโลกได้ สาขางานประกอบไปด้วย การตลาดดิจิตอล การตลาดทางโซเชียลมีเดีย การตลาดทางตรง การตลาดแบบร่วมมือ การตลาดระบบนิเวศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ/รายได้ การตลาดด้านคอนเทนต์ การตลาดผลิตภัณฑ์ ครีเอทีฟดีไซน์ การตลาดแบรนด์ การตลาดด้านวงจรการเป็นลูกค้า การจัดการผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดด้านการชำระเงิน

บุคลากรในทีมนี้คือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและตลาดที่ตนเองรับผิดชอบอย่างทะลุปรุโปร่ง เพราะว่าพวกเขาต้องดูแลทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวางแนวคิดไปจนกระทั่งการพัฒนาและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ มาร่วมทีมนี้ แล้วจัดการกับกระบวนการสำหรับสินค้าและบริการต่างๆ เช่น iPhone, macOS และ iTunes ซึ่งคุณจะได้ร่วมงานกับทีมต่างๆ มากมายที่อาจรวมถึงทีมออกแบบ วิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การขาย การสื่อสารการตลาด และทีมสนับสนุนอีกด้วย สาขางานประกอบไปด้วย การตลาดผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การตลาดนักพัฒนา การตลาดแอพ และการตลาดธุรกิจ

ทีมนี้จะบรรจงเขียนข้อความเพื่อให้โลกรู้จักผลิตภัณฑ์และบริการของเราในลักษณะที่สะท้อนถึงตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือ ความเรียบง่าย สวยงาม และมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร สาขางานประกอบไปด้วยกราฟิกดีไซน์ การเขียนข้อความโฆษณา ประสบการณ์ผู้ใช้ การจัดการเนื้อหา การผลิต การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ การวิจัยและการวิเคราะห์ การโฆษณา โซเชียลมีเดีย การจัดแสดงสินค้า วิดีโอและโมชั่นกราฟิก รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ทีมสื่อสารทั่วโลกนี้จะให้ข้อมูลผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับ Apple ผลิตภัณฑ์และบริการล้ำสมัยของเรา และคุณค่าที่เป็นแรงผลักดันบริษัท สาขางานประกอบไปด้วยประชาสัมพันธ์ กิจกรรมองค์กร การสื่อสารสำหรับพนักงาน และการตลาดแบบบอกต่อ

Write a Comment