การดูแลและการบำรุงรักษา | แบตเตอรี่ Galaxy | Samsung Thailand

การใช้งานนานเกินไปหรือการจัดเก็บที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 35°C หรือต่ำกว่า 0° จะบั่นทอนประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

และอาจทำให้เครื่องปิดการทำงานโดยไม่คาดคิดและทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

ในกรณีนี้ ควรปล่อยให้อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม (0°~35°C) ก่อนการใช้งาน

อย่าใช้งานหรือวางอุปกรณ์ไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน เช่น รถที่ตากแดดจนร้อน เป็นระยะเวลานาน

อย่าวางหรือจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น เช่น อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ในช่วงฤดูหนาว

Write a Comment